Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Allhelgonaläger 2019

Om Gud vill får vi samlas till läger även i år. Medverkande talare är Jan Tore Olsen, Gunnar T Andersson, Natanael Asplund samt församlingens präster. Fullständigt program finns till höger här på hemsidan med uppgift om hur du anmäler dig.
Anmälan senast måndag 21 oktober, r
ing/maila till: Fride Andertun, 070-337 25 85, fride.andertun@gmail.com
Uppge vid anmälan när och hur du kommer, telefonnummer samt eventuella önskemål om logi. För grupplogi, ta med luftmadrass och sovtäcke. För övrigt logi, ta med sänglinne. Uppge vid anmälan vilka måltider som önskas samt eventuell specialkost. Ju förr du anmäler dig desto bättre. Det underlättar vår planering.

Trefaldighetstiden - Gud allena äran

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur  outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga  hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.
Rom 11:33-36

Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma, och som lever i evigheternas evigheter.
Jag vill lova Herren,så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. 


 

 


Kalender
Datum: 23 oktober

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 27 oktober

Söndagsskola 11:00

Datum: 31 oktober

Allhelgonaläger börjar 19:00

Sammanfattning: "Dig Jesus bjuder att komma med dina tomma händer". Jan-Tore Olsen

Terminsprogram (pdf)

Allhelgonaläger 31 okt - 3 nov
Klicka på programmet