Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Församlingsnytt

Sedan en tid tillbaka har Robert Hansen svarat jakande på en kallelse till tjänare/präst i församlingen. Vi räknar med att ha prästvigning/installation pingstafton, 8 juni. Den senaste predikan Robert höll på Jungfru Marie Bebådelsedag går att lyssna till. Den finns under fliken Föredrag och predikningar.

 

Kristus ... gick ... en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning.  
Hebr 9:11,12

Även en kristen kan uppleva att han saknar förlossning. Kanske gäller det inte yttre synder, som människor kan iaktta, utan de mer fördolda som gror i hjärtats djup. Det kan vara självcentreringen, din ärelystnad, ditt högmod, din fåfänga eller alla dina bekymmer som visar hur svag och bräcklig tro du har.
Därför bär en kristen på frågan: "Hur ska jag bli löst?"
Guds ord säger att du som har kommit till Jesus med din synd redan är förlossad. I samma ögonblick som du satte din tillit till honom, var den eviga förlossningen din.
Den omsluter dig inte bara nu, utan den har följt dig genom hela livet. Ja, också i evigheten äger du den.
När ska du inse, att det Jesus har vunnit åt dig kan du inte själv vinna?
Förlossningen ska inte vinnas, utan finnas. [...]
Ur H. E. Nissen: Ett är nödvändigt

Jesus för världen Givit sitt liv;
Öppnade ögon , Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
Då han på korset dör ock för mig.

 


 

 


Kalender
Datum: 21 april

Gudstjänst, Påskdagen, "Jesus är uppståndelsen och livet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 25:8-9, Ep text 1 Kor 15:53-57. Ev text Mark 16:1-8. Pred text Joh 11:25-26. Pred Ruben Skov Jensen. Kyrkkaffe

Terminsprogram (pdf)