Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Trefaldighetstiden - Gud allena äran

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur  outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga  hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.
Rom 11:33-36

Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma, och som lever i evigheternas evigheter.
Jag vill lova Herren,så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. 


 

 


Kalender
Datum: 30 juni

Gudstjänst, 2:a sönd eft Trefaldighet, ”Kallelsen till Guds rike” 10:00

Sammanfattning: GT text 5 Mos 7:6-8. Ep text Fil 2:12-16. Ev text Luk 14:16-24. Pred text Luk 14:25-35. Mats Larsson.
Datum: 14 juli

Gudstjänst, 4:e sönd eft Trefaldighet, ”Fria eller fälla” 10:00

Sammanfattning: GT text Sak7:8-10. Ep text Rom 2:1-4. Ev text Luk 6:36-42. Pred text Joh 8:1-11. Kyrkkaffe. Robert Hansen.
Datum: 28 juli

Gudstjänst, 6:e sönd eft Trefaldighet, ”Kärlekens lag” 10:00

Sammanfattning: GT text Jos 24:19-24. Ep text 1 Petr 1:13-21. Ev text Matt 5:20-26. Pred text Matt 5:17-19. Åke Nilsson.

Terminsprogram (pdf)