Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

 

Lutherska Kapellet


Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

 

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Bankgiro: 896-8638
Swishnummer: 123 02 405 98

November månads kapellvärdar : Wivi-Anne & Åke Nilsson
December månads kapellvärdar: Anna Greta & Berthold Nilsson
Anna-Karin & Mats Larsson


Allhelgonalägret 2023

Ett varmt tack till medverkande talare och andra som gjort det möjligt för oss att arrangera bibelläger även detta år! Stort tack också till alla er som kom för att lyssna, sjunga och spela och dela gemenskapen kring Ordet med oss! Vi var många och det var trångt och långa matköer, men vi hoppas ni inte avskräcktes av det! Om Gud vill och vi får leva och vi ges möjlighet att komma igen nästa år är ni välkomna tillbaka!

Gud allena skall ha äran!

Varmt välkomna till gudstjänsterna under advents- och jultiden i Lutherska kapellet!

Bön

Herre Jesus Kristus, inför vars tron alla folk en gång ska ställas för att höra dig tala ditt domsord. Vi ber dig av hela vårt hjärta: Hjälp oss att under livets alla dagar ödmjukt böja oss för den dom du fäller i vårt samvete, men också att i tro ta emot din oförtjänta nåd till syndernas förlåtelse och låta denna din nåd omskapa oss till hjärta och liv, så att vi på räkenskapens dag får uppleva hur barmhärtigheten triumferar över domen. Lär oss vänta på domens dag i ödmjuk och fast förtröstan på att din oförtjänta nåd även då ska vara ny, och att den som tror på dig inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du som lever och regerar med Fadern och den helige Ande, välsignad vare du i evighet. Amen


En hälsning till dig som var lägerdeltagare

Hur ljuvligt, o Jesu, att medan vi gå Förspridda härute i världen Få äga i Anden gemenskap ändå, Ja, inbördes sällskap på färden Med alla, som vandra till Sion!


  


DIREKTSÄNDNING

Klicka här:


Kalender
Nästa »
Datum: 1 december

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 3 december

Gudstjänst, 1:a sönd i advent, "Ett nådens år" 11:00

Sammanfattning: GT text Sak 9:9-10. Ep text Rom 13:11-14. Ev text Matt 21:1-9. Åke Nilsson. Kollekt till Församlingsfakulteten (FFG). Adventskaffe
Datum: 6 december

Bibelstudium (Bekännelseskrifterna) 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7
Datum: 10 december

Söndagsskola 10:00

Datum: 15 december

Fredags- och Ungdomsgruppen 18:00

Sammanfattning: Båda grupperna samlas tillsammans i kapellet
Datum: 17 december

Familjegudstjänst, 3:e sönd i advent, "Vägröjaren" och Julfest 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt11:2-10. Efter familjegudstjänsten fortsätter julfesten med gröt m tillbehör, program med barnen och ungdomarna samt avslutande fika.
Datum: 24 december

Julbön, 4:e sönd i advent, "Herrens moder" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 40:9-11. Ep text Rom 10:4-8. Ev text Luk 1:46-55. Åke Nilsson.
Datum: 25 december

Julotta, Juldagen, "Jesu födelse" 07:00

Sammanfattning: GT text Jes 9:2-7. Ep text 1 Tim 3:16. Ev Luk 2:1-20. Robert Hansen.

Terminsprogram (pdf)