Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Församlingsnytt

Döpt: Erik Matteus Hansen, S Skolg 10, Silverdalen, f 10 maj, döptes den 19 maj.

Prästvigning: Pingstafton, den 8 juni, kommer Robert Hansen att vigas till präst och tjänare i vår församling. Ett antal personer, företrädesvis lite mer långväga, som vi på ett eller annat sätt haft kontakt med, har fått en särskild inbjudan. För övrigt är naturligtvis vem som helst välkommen till den här högtiden. Efter själva vigningsceremonin inbjuds till samkväm och därför bör var och en som tänker delta fundera över om vi skulle vara betjänta av en anmälan om det. Det kan i så fall göras till Åke Nilsson, mob 070-741 15 07 (gärna sms) / epost till ake@kapelletsilverdalen.se senast den 26 maj.

Kristus ... gick ... en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning.  
Hebr 9:11,12

Även en kristen kan uppleva att han saknar förlossning. Kanske gäller det inte yttre synder, som människor kan iaktta, utan de mer fördolda som gror i hjärtats djup. Det kan vara självcentreringen, din ärelystnad, ditt högmod, din fåfänga eller alla dina bekymmer som visar hur svag och bräcklig tro du har.
Därför bär en kristen på frågan: "Hur ska jag bli löst?"
Guds ord säger att du som har kommit till Jesus med din synd redan är förlossad. I samma ögonblick som du satte din tillit till honom, var den eviga förlossningen din.
Den omsluter dig inte bara nu, utan den har följt dig genom hela livet. Ja, också i evigheten äger du den.
När ska du inse, att det Jesus har vunnit åt dig kan du inte själv vinna?
Förlossningen ska inte vinnas, utan finnas. [...]
Ur H. E. Nissen: Ett är nödvändigt

Jesus för världen Givit sitt liv;
Öppnade ögon , Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
Då han på korset dör ock för mig.

 


 

 


Kalender
Datum: 25 maj

Lördagssamling med Roland Gustafsson 17:00

Sammanfattning: Roland talar över två ämnen som han undervisade i under sin tid vid Församlingsfakulteten, Göteborg : "Kristen tro i möte med islam" och "2 Korintierbrevet - den härliga tjänsten". Servering däremellan.
Datum: 26 maj

Söndagsskola 11:00

Datum: 2 juni

Gudstjänst (Obs tiden!), 6:e sönd efter påsk el sönd före pingst, "Frimodighetens ande" 10:00

Sammanfattning: GT text 3 Mos 31:6-8. Ep text Rom 8:12-17.Ev text Joh 15:26-16:4. Pred text Matt 10:24-31. Pred Robert Hansen.
Datum: 5 juni

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 8 juni

Prästvigning enl ssk program 14:00

Sammanfattning: Efter ceremonin inbjuds till samkväm.
Datum: 9 juni

Söndagsskola 11:00

Datum: 16 juni

OBS! Preliminärt - ändring kan komma att ske. Gudstjänst, Heliga Trefaldighets dag, "Vinträdet och grenarna" 10:00

Sammanfattning: GT text 5 Mos 6:4-9. Ep text Rom 11:33-36. Ev text Joh 3:1-15. Pred text Joh 15:1-9. Kyrkkaffe.

Terminsprogram (pdf)