Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

Församlingsnytt

Döpt: Ingrid Filippa Thorlund, Radhusvägen 2 B, Silverdalen.

Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ty Herrens nåd är väldig över oss, och hans sanning varar i evighet.
Giv åt Herren hans namns ära, bär fram skänker och kom i hans gårdar.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 


 

 "Herrens härlighet"

Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå iväg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. 
Jes 2:2-5


Kalender
Datum: 29 januari

Gudstjänst, 4:e sönd e Trettondedag jul, "Jesu makt att hjälpa" 11:00

Sammanfattning: Ep.text Jes 40:26-31. Ev.text Matt 8: 23-27. Pred.text Matt 14:22-33. Kyrkkaffe
Datum: 1 februari

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 4 februari

Lördagssamling 19:00

Datum: 5 februari

Söndagsskola 11:00

Terminsprogram (pdf)