Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

 

Lutherska Kapellet


Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

 

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Bankgiro: 896-8638
Swishnummer: 123 02 405 98

September månads kapellvärdar: Karin & Robert Hansen
Oktober månads kapellvärdar: Maria & Henrik Nilsson


Allhelgonaläger 2023

Fullständigt program med information om anmälan mm finns här på websidan. Klicka på bilden längst till höger!
Sista anmälningsdag 12 oktober, men det är tacksamt med så tidig anmälan som möjligt eftersom det underlättar vår logiplanering. Notera att det är enklare boende vi tillhandhåller, antingen i hemmen eller vandrarhem. Det innebär att du behöver ta med sänglinne.


Varmt välkomna till gudstjänsterna under Trefaldighetstiden i Lutherska kapellet!

Från och med september är tiden för söndagsgudstjänsterna kl 11.

 

Bön

Herre vår Gud, du som sörjer för allt skapat, lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet, så att vi förtröstar på din nåd i Jesus Kristus och av din milda hand tar emot dina gåvor. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.


 


DIREKTSÄNDNING

Klicka här:


Kalender
Datum: 24 september

Gudstjänst, 16:e sönd efter Trefaldighet, "Döden och livet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 51:12-16. Ep text Fil 1:20-26. Ev text Matt 9:18-26. Åke Nilsson, kyrkkaffe.
Datum: 27 september

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AGB, Lönneberga
Datum: 30 september

Lördagssamling 19:00

Datum: 1 oktober

Söndagsskola 11:00

Datum: 6 oktober

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 8 oktober

Gudstjänst, Tacksägelsedagen, "Lovsång" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 12:1-2. Ep text Kol 3:16-17. Ev text Luk 19:37-40. Pred Jan-Erik Hector
Datum: 11 oktober

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla

Terminsprogram (pdf)

Allhelgonaläger 2 - 5 nov
Klicka på programmet