Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

 

Lutherska Kapellet


Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

 

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Bankgiro: 896-8638
Swishnummer: 123 02 405 98

Juli månads kapellvärdar: Anna-Karin & Mats Larsson
Augusti månads kapellvärdar: Greta & Bent Thorlund
Varmt välkomna till gudstjänsterna i Lutherska kapellet!

 

Bön

Herre vår Gud, du som sände apostlarna att vittna om din Son, hjälp oss som genom deras ord kommit till tro på vår Frälsare, att i ord och handling förkunna dina härliga gärningar, så att alla folk får se din frälsning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.


DIREKTSÄNDNING

Klicka här:


Kalender
Datum: 28 juli

Gudstjänst, 9:e sönd efter Trefaldighet, "Förvaltare" 10:00

Sammanfattning: GT text Amos 5:12-15. Ep text 1 Petr 4:7-11. Ev text Matt 25:14-30. Åke Nilsson. Kyrkkaffe.
Datum: 11 augusti

Gudstjänst, 11:e sönd efter Trefaldighet, "Äkta och falsk fromhet" 10:00

Sammanfattning: GT text Jes 2:12-17. Ep text Rom 3:21-26. Ev text Luk 18:9-14. Mats Larsson. Kyrkkaffe
Datum: 16 augusti

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 18 augusti

Söndagsskola 11:00

Datum: 25 augusti

Gudstjänst, 13:e sönd efter Trefaldighet, "Medmänniskan" 10:00

Sammanfattning: GT text 3 Mos 19:16-18. Ep text 1 Joh 4:7-10. Ev text Luk 10:23-37. Robert Hansen
Datum: 30 augusti

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 30 augusti

Ungdomssamling 19:00

Sammanfattning: Hos Berthold, Lönneberga
Datum: 31 augusti

Lördagssamling 17:00

Terminsprogram (pdf)