Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Allhelgonaläger 2019

Ett varmt tack till er alla som besökte oss under lägerdagarna och delade Guds Ord med oss. Framför allt tackar vi de medverkande talarna! Vi önskar Er alla Guds rika välsignelse!

Inspelningarna från de olika programpunkterna ligger nu ute på församlingens hemsida under fliken Föredrag och predikningar. Vi hoppas allt fungerar så att de som önskar kan lyssna.

 

Herren kommer till sin kyrka

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden.

Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Kom, Herre Jesus till din kyrka och församling! Uppväck med din kraft våra hjärtan, så att vi med glädje må hälsa dig som vår konung och genom din omsorg blir frälsta från synden och dess följder. Vi ber till Dig som lever och regerar med Gud Fader och den Helige Ande, i en gudom, från evighet till evighet. Amen. 


 

 


Kalender
Datum: 8 december

Söndagsskola 11:00

Datum: 13 december

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 15 december

Gudstjänst, 3:e söndagen i advent, "Bered väg för Herren" 11:00

Sammanfattning: GT text Jer 33:14-16. Ep text Gal 3:21-23. Ev text Luk 3:1-15. Pred text Jes 40:3-4. Åke Nilsson
Datum: 18 december

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 22 december

Julfest för små och stora 15:00

Sammanfattning: Varierat program med andakt, sång, servering av julgröt mm
Datum: 24 december

Julbön 11:00

Datum: 25 december

Julotta, Juldagen, "Gud med oss" 07:00

Sammanfattning: GT text Jes9:2-7, Ep text Hebr 1:1-3. Ev text Luk 2:1-20. Pred text Matt 1:18-24. Mats Larsson

Terminsprogram (pdf)