Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Kristus ... gick ... en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning.  
Hebr 9:11,12

Även en kristen kan uppleva att han saknar förlossning. Kanske gäller det inte yttre synder, som människor kan iaktta, utan de mer fördolda som gror i hjärtats djup. Det kan vara självcentreringen, din ärelystnad, ditt högmod, din fåfänga eller alla dina bekymmer som visar hur svag och bräcklig tro du har.
Därför bär en kristen på frågan: "Hur ska jag bli löst?"
Guds ord säger att du som har kommit till Jesus med din synd redan är förlossad. I samma ögonblick som du satte din tillit till honom, var den eviga förlossningen din.
Den omsluter dig inte bara nu, utan den har följt dig genom hela livet. Ja, också i evigheten äger du den.
När ska du inse, att det Jesus har vunnit åt dig kan du inte själv vinna?
Förlossningen ska inte vinnas, utan finnas. [...]
Ur H. E. Nissen: Ett är nödvändigt

Jesus för världen Givit sitt liv;
Öppnade ögon , Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
Då han på korset dör ock för mig.

 


 

 


Kalender
Datum: 22 mars

Fredagsgruppen 18:15

Datum: 24 mars

Gudstjänst, Jungfru Marie bebådelsedag, "Maria och Elisabet" 11:00

Sammanfattning: GT text Mika 5:2-4. Ep text Rom 4:18-21. Ev text Luk 1:26-38. Pred.text Luk 1:39-45, pred Robert Hansen.
Datum: 27 mars

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 30 mars

Barndag med bibelundervisning 10:00

Sammanfattning: Särskilt program, se nedan!
Datum: 5 april

Fredagsgruppen 19:00

Datum: 7 april

Gudstjänst, femte sönd i fastan, "Det ställföreträdande lidandet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 43:23-25. Ep text Hebr 9:11,12,15. Ev text Matt 21:33-43. Pred text Joh 11:47-57
Datum: 10 april

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 14 april

Söndagsskola 11:00

Terminsprogram (pdf)

_________________
Barndag 30 mars
Klicka på programmet